CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2020-2021: SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP -INNOVATION AND START UP
Tác giả :
       
         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

        Số: 22 /TB-ĐHSPKT-TTTTMT                     TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2016


THÔNG BÁO 
V/v CUNG CẤP VÀ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN EMAIL CHO SINH VIÊN KHÓA 2016

     Để thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, trao đổi thông tin giữa nhà trường với sinh viên về quản lý, giảng dạy và học tập cũng như phục vụ các dịch vụ trao đổi thông tin khác….
     Nhà trường đã tạo và cấp phát tài khoản Email cho sinh viên khóa 2016, sinh viên kích hoạt đăng nhập như sau:
- Địa chỉ truy cập Webmail sinh viên trường: http://mail.student.hcmute.edu.vn
- Tên đăng nhập: <MSSV>@student.hcmute.edu.vn  
- Mật khẩu đăng nhập: Mặc định là số giấy Chứng minh Nhân dân (CMND), nếu không đăng nhập được thì đăng nhập bằng Mã số Sinh viên (MSSV).
     Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên phải đổi mật khẩu ngay để đảm bảo tính bảo mật. Sau ngày 05/9/2016, sinh viên nào không kích hoạt thì tài khoản Email sẽ tự động bị khóa.
     Nhà trường bắt buộc sinh viên phải sử dụng tài khoản Email do nhà trường cấp để trao đổi thông tin liên lạc, đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện. 
Trung tâm Thông tin Máy tính chịu trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ sinh viên trong quá trình sử dụng.
     Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 
     Trung tâm Thông tin Máy tính – Phòng A1-1107 Tòa nhà Trung tâm.
     Điện thoại: (08)37221223 - Ext 48510 
     Hotline: 0913889739

     Trân trọng.

Nơi nhận:                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG
- BGH (Để báo cáo);                                                                    Phó Hiệu trưởng
- Sinh viên khóa 2016 (Để thực hiện);                                                  (Đã ký)
- Lưu TTTTMT.  

                                                                                             PGS.TS Lê Hiếu Giang
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Hội đồng Tuyển sinh trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
Phòng Tuyển sinh và Công tác SV - Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3722 5724) - (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: tuyensinh@hcmute.edu.vn; ic@hcmute.edu.vn

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3722 5724) - Nội bộ: 8510

E-mail: iic@hcmute.edu.vn