CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2020-2021: SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP -INNOVATION AND START UP
Tác giả :

Số điện

thoại

Tên nhân viên

Chức vụ

Địa chỉ mail

8510

Văn Phòng Trung Tâm Tầng 11 Tòa nhà trung tâm P.A1107

Văn Phòng

icc@hcmute.edu.vn

8510

Ông Lê Duy

Nhân viên

duyle@hcmute.edu.vn

8510

Ông Nguyễn Quốc Khánh

Nhân viên

khanhnq@hcmute.edu.vn

8511

Ông Huỳnh Nguyên Chính

Trưởng trung tâm

chinhhn@hcmute.edu.vn

8512

Ông Nguyễn Hà

Phó trung tâm

haspkt@hcmute.edu.vn

8514

Ông Lưu Hải Nam

Nhân viên

namlhai@hcmute.edu.vn

8514

Ông Nguyễn Phan Hoàng Sơn

Nhân viên

sonnph@hcmute.edu.vnGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Hội đồng Tuyển sinh trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
Phòng Tuyển sinh và Công tác SV - Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3722 5724) - (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: tuyensinh@hcmute.edu.vn; ic@hcmute.edu.vn

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3722 5724) - Nội bộ: 8510

E-mail: iic@hcmute.edu.vn