TRUNG TÂM THÔNG TINH VÀ MÁY TÍNH CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018
Tác giả :
Trưởng Trung tâm: Ths. Huỳnh Nguyên Chính
Email: chinhhn@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 8511

Phó trưởng Trung tâm: KS. Nguyễn Hà
Email: haspkt@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 8512

Phó trưởng Trung tâm: Trần Kim Toại
Email: toaitk@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 8513

Kỹ thuật viên: Lưu Hải Nam
Email: namlh@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 8514

Kỹ thuật viên: Lê Duy

Email: duyle@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 8514

Kỹ thuật viên: Nguyễn Quốc Khánh
Email: khanhnq@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 8514

Chuyên viên: Nguyễn Phan Hoàng Sơn
Email: sonnph@hcmute.edu.vn
Điện thoại: 8514
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hội đồng Tuyển sinh trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
Phòng Tuyển sinh và Công tác SV - Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3722 5724) - (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: tuyensinh@hcmute.edu.vn; ic@hcmute.edu.vn

Hội đồng Tuyển sinh trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
Phòng Tuyển sinh và Công tác SV - Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3722 5724) - (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: tuyensinh@hcmute.edu.vn; ic@hcmute.edu.vn