CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2020-2021: SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP -INNOVATION AND START UP
Tác giả :
         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

         Số: 02 /TB-ĐHSPKT-TTTTMT                        TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2014      


THÔNG BÁO
V/v CẤP ĐỊA CHỈ E-MAILCHO SINH VIÊN KHÓA 2014

     Để thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, trao đổi thông tin giữa nhà trường với sinh viên về quản lý, giảng dạy và học tập cũng như phục vụ các dịch vụ trao đổi thông tin khác…
     Nhà trường đã tạo và cấp phát mới địa chỉ E-mail cho sinh viên khóa 2014, sinh viên kích hoạt đăng nhập E-mail được thiết lập như sau:
      - Địa chỉ truy cập Webmail sinh viên của trường: http://mail.student.hcmute.edu.vn
      - Tên đăng nhập:         <MSSV>@student.hcmute.edu.vn  
      - Mật khẩu đăng nhập:    ute@<Serial number>
(Serial number là số biên lai thu tiền học phí, lệ phí của mỗi sinh viên khi nhập học)
Riêng đối với sinh viên khối ngành phục vụ sư phạm và chuyển hệ:
      - Địa chỉ truy cập Webmail sinh viên của trường: http://mail.student.hcmute.edu.vn
      - Tên đăng nhập:         <MSSV>@student.hcmute.edu.vn  
      - Mật khẩu đăng nhập:    ute@<DDMMYYYY>
      (DDMMYYYY là ngày tháng năm sinh của sinh viên)
    Sinh viên xem thêm hướng dẫn đăng nhập trên Website trường: http://www.hcmute.edu.vn
    Nhà trường bắt buộc sinh viên phải sử dụng địa chỉ E-mail do nhà trường cấp để trao đổi thông tin liên lạc trong trường, đề nghị sinh viên thực hiện. Trung tâm Thông tin - Máy tính chịu trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ sinh viên trong quá trình sử dụng.
    Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin - Máy tính – Phòng A1-1107 Tòa nhà Trung tâm. Điện thoại: (08)37221223 - Ext 48510 (Hoặc điện thoại hotline 0913889739 – Anh Hà).

Nơi nhận:                                                                                 TL. HIỆU TRƯỞNG                 
   -  BGH (Để báo cáo);                                                              Phó Hiệu trưởng   
   -  Sinh viên khóa 2014 (Để thực hiện);                                           (đã ký)
   -  Lưu VP.   

                                                                                                PGS.TS. Lê Hiếu Giang
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Hội đồng Tuyển sinh trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
Phòng Tuyển sinh và Công tác SV - Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3722 5724) - (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: tuyensinh@hcmute.edu.vn; ic@hcmute.edu.vn

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3722 5724) - Nội bộ: 8510

E-mail: iic@hcmute.edu.vn