CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2020-2021: SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP -INNOVATION AND START UP
Tác giả :

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM THÔNG TIN MÁY TÍNH

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

TP. Hồ chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2018

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2018-2019

Chủ đề năm học: “Sáng tạo thông qua học theo dự án – Innovation through Project-based Learning.”

TT

MỤC TIÊU CỤ THỂ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

(Tháng/năm)

MINH CHỨNG

DỰ KIẾN

CHỈ

ĐẠO

NGƯỜI THỰC HIỆN

BẮT ĐẦU

KẾT THÚC

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 • I

CÔNG TÁC CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

 • 1

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của trung tâm trong nhiệm kỳ mới.

Quyết định về cơ cấu tổ chức

Thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường

09/2018

08/2019

Cơ cấu tổ chức của trung tâm

Huỳnh Nguyên Chính

CBVC trung tâm

 • 2

Tổng kết 5 năm thực hiện quản lý theo KPIs

Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện quản lý theo KPIs

Thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường

09/2018

08/2019

Báo cáo tổng kết

Huỳnh Nguyên Chính

CBVC trung tâm

 • 3

Tham gia Bồi dưỡng đội ngũ CBVC trung tâm

Tham gia ít nhất 01 Hội nghị chuyên môn

Đăng ký và tham gia Hội nghị về lĩnh vực CNTT


09/2018

11/2018

Email đăng ký/Hình ảnh sự kiện tham dự


Huỳnh Nguyên Chính

CBVC trung tâm

 • II

CÔNG TÁC TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO, NGƯỜI HỌC

 • 1

Tạo email cho SV khóa 2018 và CBVC mới tuyển dụng về trường

100% SV và CBVC đều có email được Trường cung cấp

Tạo email cho SV khóa 2018 theo số liệu cung cấp từ Phòng TS&CTSV và CBVC mới tuyển dụng theo số liệu từ P.TCHC

08/2018

08/2019

Báo cáo kết quả thực hiện

Huỳnh Nguyên Chính

Nguyễn Hà

 • 2

Quản trị các phòng máy thực hành của trường

100% các lớp học thực hành được phục vụ theo lịch của P.ĐT cung cấp

Thực hiện theo kế hoạch/lịch giảng dạy từ phòng Đào tạo

09/2018

08/2019

Báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng phòng máy

Nguyễn Hà

CBVC trung tâm

 • 3

Quản trị Email CBVC và sinh viên toàn trường

100% các yêu cầu khắc phục sự cố được thực hiện trong ngày

Tiếp nhận yêu cầu, xác minh thông tin và xử lý

09/2018

08/2019

Sổ nhật ký

Nguyễn Hà

CBVC trung tâm

 • 4

Vận hành và kịp thời xử lý sự cố hệ thống thi online (exam.hcmute.edu.vn) của trường phục vụ các cuộc thi phong trào, thi chính trị đầu khóa

100% các yêu cầu tổ chức thi online phòng TS&CTSV, Công Đoàn được thực hiện

Thực hiện theo kế hoạch tổ chức

09/2018

08/2019

Bảng thống kê các cuộc thi

Huỳnh Nguyên Chính

Lưu Hải Nam

 • III

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ

 • 1

Hỗ trợ kỹ thuật về mạng Internet trong các Hội thảo

100% các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật được thực hiện

Theo kế hoạch của nhà trường

09/2018

08/2019

Bảng thống kê danh sách các hội nghị/hội thảo đã hỗ trợ

Nguyễn Hà

CBVC trung tâm

 • IV

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


 • 1

Hỗ trợ kỹ thuật về mạng, điện thoại trong các đợt đánh giá AUN-QA

100% các yêu cầu được triển khai thực hiện

Theo kế hoạch của ban tổ chức

09/2018

01/2019

Báo cáo kết quả thực hiện

Nguyễn Hà

CBVC trung tâm

 • 2

Hệ thống mạng, điện thoại của trường hoạt động ổn định

100% các yêu cầu sửa chữa, khắc phục sự cố được thực hiện trong ngày

Tiếp nhận yêu cầu và xử lý các sự cố về mạng, điện thoại của CBVC toàn trường hàng ngày

09/2018

08/2019

Sổ nhật ký sửa chữa

Huỳnh Nguyên Chính

CBVC trung tâm

 • 3

Hệ thống mạng lõi, server được định kỳ kiểm tra và khắc phục sự cố kịp thời

100% các thiết bị mạng lõi, server được kiểm tra định kỳ

Lập kế hoạch kiểm tra

08/2018

09/2019

Báo cáo tháng về tình hình hoạt động của hệ thống

Huỳnh Nguyên Chính

Nguyễn Hà

Triển khai các hoạt động

09/2018

08/2019

Báo cáo hàng tháng

09/2018

08/2019

 • 4

Phối hợp với các đơn vị trong trường và đối tác cung cấp phần mềm xử lý, khắc phục các lỗi phần mềm.

100% các yêu cầu hỗ trợ được thực hiện trong ngày

Tiếp nhận các ý kiến, phản ánh về lỗi phần mềm ở các đơn vị sử dụng

09/2018

08/2019

Sổ nhật ký theo dõi hoạt động

Huỳnh Nguyên Chính

Nguyễn Hà

Mở hệ thống cho phép đăng nhập, mở phần mềm giám sát và cung cấp thông tin đăng nhập để xử lý lỗi phần mềm

09/2018

08/2019

Báo cáo kết quả thực hiện

09/2018

08/2019

                               Người biên soạn                                                     Người xem xét        Người phê duyệt

   (Trưởng đơn vị hoặc người                                          (Trưởng đơn vị)          (BGH phụ trách đơn vị)

được Trưởng đơn vị ủy quyền)

 

 

 

                  TS. Huỳnh Nguyên Chính                                     TS. Huỳnh Nguyên Chính                                PGS.TS. Lê Hiếu Giang

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Hội đồng Tuyển sinh trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
Phòng Tuyển sinh và Công tác SV - Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3722 5724) - (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: tuyensinh@hcmute.edu.vn; ic@hcmute.edu.vn

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3722 5724) - Nội bộ: 8510

E-mail: iic@hcmute.edu.vn