Tác giả :
Vị trí
Trung tâm thông tin - Máy tính là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM.

Sứ mệnh
Đảm bảo hệ thống CNTT hiện đại, ổn định, tiện lợi, an toàn đáp ứng nhu cầu của Nhà trường. Phát triển các dự án ứng dụng CNTT phục vụ cho công tác đào tạo, quản lý. Đa dạng các sản phẩm và dịch vụ CNTT phục vụ cho giảng viên và sinh viên. Xây dựng hạ tầng CNTT tạo ra lợi thế cạnh tranh so với các Trường khác.

Chức năng
Chức năng thông tin: đưa các tin tức của các phòng ban, Khoa lên trên Website trường. Tham mưu cho nhà trường và các Khoa, phòng ban về triển khai hệ thống mạng, thiết kế vận hành hệ thống dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin. Cung cấp các dịch vụ ứng dụng CNTT trong các hoạt động của Nhà trường. Phát triển các ứng dụng phần mềm, chuyển giao công nghệ

Nhiệm vụ
Trung tâm thông tin – Máy tính thực hiện các công việc của Nhà trường như sau: Lập kế hoạch phát triển về hạ tầng và các ứng dụng CNTT đáp ứng chiến lược phát triển. Quản lý hạ tầng mạng, cổng thông tin điện tử, các ứng dụng nghiệp vụ. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ về khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực CNTT. Thẩm tra, thẩm định các dự án CNTT, các thiết bị CNTT. Xây dựng và phát triển các nội quy, qui chế về sử dụng các dịch vụ CNTT Xây dựng, duy trì và phát triển nguồn nhân lực ổn định và chất lượng chuyên môn cao.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Hội đồng Tuyển sinh trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
Phòng Tuyển sinh và Công tác SV - Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3722 5724) - (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: tuyensinh@hcmute.edu.vn; ic@hcmute.edu.vn

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3722 5724) - Nội bộ: 8510

E-mail: iic@hcmute.edu.vn