Tác giả :
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ CÁC ĐƠN VỊ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
 
 

Đơn vị

Người sử dụng

Số máy nội bộ

Số máy

thuê bao

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng (Thầy Đỗ Văn Dũng)

8901

38960536

Phó hiệu trưởng (Thầy Ngô Văn Thuyên)

8903

38960640

Phó hiệu trưởng (Thầy Lê Hiếu Giang)

8904

38962167

Phó hiệu trưởng (Cô Trương Thị Hiền)

8902

Phòng

Hành chính - Tổng hợp

Văn phòng (Trực Tổng đài)

8100

38968641

Fax của Trường

38964922

Trưởng phòng

(Anh Nam Thắng)

8101

Phó trưởng phòng

(Chị Nhật Hằng)

8102

Chuyên viên (Chị Hoa)

8103

Chuyên viên (Chị Hiếu)

8104

Phòng

Tổ chức - Cán bộ

Văn phòng (Anh Hiếu)

8110

Trưởng phòng (Anh Phương)

8111

Chuyên viên (Chị Xuân)

8116

Chuyên viên (Chị Tùng)

8117

Chuyên viên (Chị Thu)

8118

37225142

Phòng Đào tạo

Văn phòng (Chị Hoa)

8120

38961333

Trưởng phòng (Anh Phương)

8121

Phó trưởng phòng (Anh Hùng)

8122

Phó trưởng phòng (Anh Nghĩa)

8123

Phó trưởng phòng (Chị Sương)

8124

Chuyên viên SĐH

(Chị Vân Anh, Ngọc, Yến)

8125

Chuyên viên  (Chị Thảo)

8126

Chuyên viên (Anh Thái)

8127

Chuyên viên (Anh Việt)

8128

Chuyên viên (Chị Phượng)

8129

Phòng Đào tạo

Không chính qui

Văn phòng (Chị Trân)

8150

37223504

Trưởng phòng (Thầy Thanh Hải)

8151

Phó trưởng Phòng (Thầy M.Trí)

8152

Chuyên viên

(Chị Cúc, Chị Thắm)

8153

Chuyên viên

(Chị Thảo, Chị Phương)

8154

Phòng

Kế hoạch – Tài chính

Văn phòng (Chị Trang)

8130

Phó trưởng phòng (Anh Thái)

8131

38962166

Phó trưởng phòng (Chị Hương)

8132

Kế toán (Chị Thu Ba)

8134

Kế toán (Anh Bảo)

8135

Kế toán (Chị Lên, Chị Trân)

8136

Kế toán (Chị Thảo)

8137

Kế toán (Chị Thanh)

8138

Thủ quỹ (Anh Hùng)

8139

Phòng

Thiết bị - Vật tư

Văn phòng (Chị Ly)

8140

Trưởng phòng (Anh Đài)

8141

37221713

Phó trưởng phòng (Anh Tâm)

8142

Chuyên viên

(Anh Nam, anh Dương, chị Chiến)

8143

Chuyên viên (Anh Hoàng)

8144

Chuyên viên

(Anh Sâm, Cường, Huy, Đức)

8145

Phòng Khoa học và Công nghệ

 

Trưởng phòng (Anh An Quốc)

8161

Phó Trưởng phòng (Anh Trung)

8163

Chuyên viên (Anh Nam)

8166

Chuyên viên (Anh Thìn)

8167

Chuyên viên (Chị Thảo)

8168

Phòng Quan hệ Quốc tế

Văn phòng (Chị Phượng)

8440

37225221

Giám đốc (Anh Viết Cường)

8441

Phó giám đốc (Chị Thiên Trang)

8442

Phó giám đốc (Anh Lân)

8443

Chuyên viên (Chị Nga)

8444

Chuyên viên (Chị Hồng)

8445

Chuyên viên (Anh Phát )

8446

Chuyên viên (Chị Phương)

8447

Chuyên viên (Chị H.Anh)

8448

Chuyên viên (Chị Yến)

8449

Phòng Tuyển sinh & Công tác Sinh viên

Văn phòng (Chị Thư)

8170

37222764

Trưởng phòng (Anh Đức)

8171

Phó phòng (Anh Thưởng)

8173

Chuyên viên (Chị Tiên)

8174

Chuyên viên (A.Hữu)

8175

Chuyên viên (Anh Khanh)

8176

Chuyên viên (Anh Bình)

8179

Phòng Thanh tra

Giáo dục

Văn phòng (Chị Nga)

8180

Trưởng phòng (Anh Sang)

8181

Phó trưởng phòng (anh Vượng)

8182

Chuyên viên (anh Chi,Tân,Hòa Như)

8183

Phòng

Đảm bảo Chất lượng

Văn phòng (Chị Tiên Trang)

8190

Trưởng phòng (Thầy Ngân)

8191

37221712

Phó trưởng phòng (Cô Thủy)

8192

Chuyên viên (Chị Thu Hồng)

8193

Chuyên viên (Chị Nhân)

8194

 

Chuyên viên (Chị Thúy Hồng)

8195

Phòng Quản trị

Chiến lược

Văn phòng (Chị Yến)

8420

Trưởng phòng (Anh Tiến Dũng)

8421

Phòng Quản trị Cơ sở Vật chất

Văn phòng (Chị Hiền)

8200

37223502

Trưởng  Phòng (Thầy Quốc)

8201

Phó Trưởng phòng (Thầy Công)

8202

Phó Trưởng phòng (Thầy Sâm)

8203

Chuyên viên (Anh Lân)

8205

Phòng sửa chữa (Anh Sang, A Hằng)

8206

Phòng Quan hệ Công chúng & Doanh nghiệp

Văn phòng

(Chị Huyền, chị Loan, chị Hoa)

8710

37225551

Trưởng phòng (Cô Tuyết)

8711

Chuyên viên (Anh Linh)

8712

Khoa Điện – Điện Tử

 

Thư ký

(Thầy Chương, Cô Ngân)

8300

38960985

Trưởng khoa (Thầy Tâm)

8301

38972455

Phó trưởng khoa

(Thầy Ngọc Văn)

8302

Phó trưởng khoa (Thầy Huân)

8303

Phó trưởng khoa (Thầy Chí Kiên)

8304

Bộ môn Điện công nghiệp

8316

Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật điện

8315

Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật điện tử

8311

Bộ môn Điện tử công nghiệp

8313

Bộ môn Điện tử Viễn thông

8312

Bộ môn Tự động điều khiển

8314

Khoa Cơ khí

Chế tạo máy

 

Thư ký (Chị Hà, chị Hương)

8320

38960986

Trưởng khoa (Anh Thịnh)

8321

Phó trưởng khoa (Anh Vũ)

8323

Phó trưởng khoa (Anh Hùng)

8322

Phó trưởng khoa (Anh Danh)

8324

Phó trưởng khoa(Anh Linh)

8325

Khoa Cơ khí

Động lực

Thư ký (Chị Yến)

8340

38964921

Trưởng khoa (Thầy Sơn)

8341

Phó trưởng khoa (Thầy Ấm)

8343

Phó trưởng khoa (Thầy Trung)

8343

Phó trưởng khoa (Thầy Trạng)

8342

Bộ môn động cơ

8344

Bô môn khung gầm

8345

Bô môn nhiệt

8346

Bô môn điện ô tô

8347

Khoa

 In & Truyền thông

Thư ký (Chị Phương Anh)

8360

38969339

Trưởng khoa (Thầy Danh)

8361

37224669

Phó trưởng khoa (Thầy Vũ)

8362

Khoa

Công nghệ Thông tin

Thư ký (Chị Hiếu)      

8370

37220284

Trưởng khoa (Anh Thanh Dũng)

8371

Phó trưởng khoa (Anh Vinh)

8372

Phó trưởng Khoa (Anh Đoan)

8373

Khoa Xây dựng &

Cơ học Ứng dụng

Thư ký (chị Tuyết)

8290

38972092

Trưởng khoa (Thầy Kiên)

8291

Phó trưởng khoa (Thầy Vũ Tự)

8292

Phó trưởng khoa (Thầy Thành)

8293

Khoa Công nghệ May &

Thời trang

Thư ký (Chị Hạnh)

8380

38960640

Trưởng khoa (Cô Hạnh)

8381

Phó trưởng khoa (Cô Hương)

8382

Phó trưởng khoa (Thầy Hậu)

8382

Khoa Kinh tế

 

Văn phòng (Chị Thoa)

8390

Trưởng khoa (Thầy Đăng Thịnh)

8391

Phó trưởng khoa (Thầy Vắng)

8392

Phó trưởng khoa (Cô Vân)

8393

Khoa Công nghệ Hóa &

Thực phẩm

Văn phòng (Chị Tân)

8400

Trưởng khoa (Cô Ngà)

8401

Phó trưởng khoa (Cô Ấu)

8402

Phó trưởng khoa (Thầy Dũng)

8403

Khoa

Đào tạo Chất lượng cao

Thư ký (Anh Lộc, Chị Uyên, Thảo, Hồng)

8410

Trưởng khoa (Thầy Phúc)

8411

Phó trưởng khoa (Thầy Bích)

8412

Phó trưởng khoa (Thầy Quang)

8413

Phó trưởng khoa (Thầy Giang)

8414

Chuyên viên đào tạo (Cô Hạnh)

8415

Trưởng ngành Chất lượng cao

8416

Khoa Ngoại Ngữ

Thư ký (Chị Lam)

8250

37225550

Trưởng khoa (Anh Tín)

8251

Phó trưởng khoa (Cô P.Anh)

8252

Phó trưởng khoa (Cô G.Thanh)

8253

Khoa Lý luận

Chính trị

Thư ký (Chị Hằng)

8260

37225542

Trưởng khoa (Thầy Đình Cả)

8261

Phó trưởng khoa (Thầy T.Anh)

8262

Phó trưởng khoa (Thầy Quận)

Khoa Khoa học Cơ bản

Thư ký (Cô Diễn)

8270

38960641

Trưởng khoa (Thầy Q.Bình)

8271

Phó trưởng khoa (Thầy Vũ)

8272

Bộ môn Toán

8273

Bộ môn Lý

8274

Khoa Sáng tạo và Khởi nghiệp

Trưởng khoa (Thầy Hải)

Viện Sư phạm Kỹ thuật

Văn phòng (Chị Thủy)

37306995

Viện trưởng (Thầy Anh Tuấn)

37306995

 

Phó Viện trưởng (Thầy Cường)

37306994

 

Phó Viện trưởng (Thầy V.Tuấn)

Thư viện

 

Văn phòng (chị Hoài)

8220

38969920

Trưởng Thư viện (Anh Luật)

8221

Phó Trưởng Thư viện

(Chị Ngọc)

8222

Phó Trưởng Thư viện

(Anh Quân)

8223

Phụ trách phòng đọc

8224

Phụ trách nghiệp vụ Thư viện (Cô Vinh)

8225

Phụ trách nghiệp vụ Thư viện ()

8226

Phụ trách nghiệp vụ Thư viện

8228

Phụ trách nghiệp vụ Thư viện – Lầu 2

8229

Trung tâm Việt Đức

Thư ký (Chị Hạnh)

8450

38964575

Trưởng Trung tâm (Thầy Thuận)

8451

Phó Trung tâm (Thầy Hoàng)

8452

Bô môn Điện – Điện tử

8453

Bô môn Cơ khí

8454

Trung tâm

Thông tin - Máy tính

Văn phòng (Chị Ngân)

8510

Trưởng trung tâm (Anh Chính)

8511

Phó trung tâm (Anh Hà)

8512

Chuyên viên (Anh Toại)

8513

Chuyên viên (Anh Nam, Duy, Khánh, Sơn)

8514

Trung tâm

Dịch vụ Sinh viên

Văn phòng (Chị Nam)

8570

Giám đốc Trung tâm (Chị Thúy)

8571

37225724

Chuyên viên (Chị Thủy)

8573

Chuyên viên (Chị Thắm)

8574

Trung tâm đào tạo ngắn hạn

Văn phòng

8580

Trưởng trung tâm (Cô P.Hoa)

8581

38969918

Trung tâm NC&CGCN

Văn phòng

37 222637

Trung tâm Tin học

Văn phòng

39860987

Trung tâm Ngoại ngữ

Văn phòng

38963517

Trung tâm KT Tổng hợp

Văn phòng

38962988

Trung tâm Bồi dưỡng VH

Văn phòng

38972496

Ban Quản lý

Ký túc xá

 

Văn phòng khu D

(Chị Hương  Anh, Chị Nga, Chị Phước)

8210

Trưởng ban (Thầy Đạt)

8211

Phó trưởng ban (Anh Giang)

8212

Trực bảo vệ khu D

8213

Phó trưởng ban (Anh Kiệt)

37361906

Văn phòng Quản sinh KTX D – CS 2

38973082

Trực bảo vệ KTX D – CS 2

37360518

Trạm Y tế

Phòng trực Y tế (Anh Thủy)

8520

Trưởng trạm (Chị Ngân)

8521

Trung tâm công nghệ cao

Trưởng Trung tâm Công nghệ cao

8331

Văn phòng Công nghệ cao

8332

Đảng Ủy

Văn phòng (anh Thanh Phong)

8231

Công đoàn

Văn phòng

8232

Đội bảo vệ

Trực đội bảo vệ

8119

Trung tâm Dạy học số

Văn phòng  (Chị Trí)

8530

Giám đốc Trung tâm (Anh Triết)

8532

Trường TH KT Thực hành

Phòng Tổ chúc HC & ĐT

38962867

Hiệu trưởng (Thầy Hồng)

38967273

Phó Hiệu trưởng (Thầy Sỹ)

38961146

Trực bảo vệ

38961146

Bộ phận quản lý hồ sơ dự án

Anh Đăng

8900

Anh Thụ

8460

Anh Thiên

8461

 

Anh Giao

8462

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Hội đồng Tuyển sinh trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
Phòng Tuyển sinh và Công tác SV - Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3722 5724) - (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: tuyensinh@hcmute.edu.vn; ic@hcmute.edu.vn

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3722 5724) - Nội bộ: 8510

E-mail: iic@hcmute.edu.vn